Ο οργανισμός Innopolis στα πλαίσια του έργου “SYMBIOSIS”, που υλοποιείται υποστηριζόμενο από το διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, διοργανώνει την δεύτερη εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο “Circular economy & Industrial Symbiosis: Bio-waste treatment and exploitation”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Φλώρινα στις 20 Φεβρουαρίου 2019.


Innopolis in the framework of the Project SYMBIOSIS, which is implemented within the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Program "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020", will be organizing the second sensitization event entitled "Circular economy & Industrial Symbiosis: Bio-waste treatment and exploitation" which will take place in Florina, on the 20th of February 2019.

 

 

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr