Ο οργανισμός Innopolis στα πλαίσια του έργου “SYMBIOSIS”, που υλοποιείται υποστηριζόμενο από το διασυνοριακό προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme "Greece- The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, διοργάνωσε με επιτυχία την πρώτη εκδήλωση ευαισθητοποίησης με τίτλο “Bio-waste treatment and exploitation”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, (Αγρόκτημα Α.Π.Θ.) στις 10/12/2018. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι κύριοι στόχοι του έργου, άλλα σχετικά διασυνοριακά έργα από τα Βόρεια Ελληνικά σύνορα και καλές πρακτικές συμβιοτικών πλατφόρμων αφού στόχος του έργου είναι η δημιουργία της πλατφόρμας SYMBIOSIS για να διευκολύνει τη μέγιστη αξιοποίηση των οργανικών καταλοίπων/προιόντων από όλες τις δυνατές πηγές.

Με την υποστήριξη του ΣΕΒΕ, του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος και την συμμετοχή των επιχειρήσεων ΡΕΔΑΙΣΤΟΣ, COMPOST LAB & BIOSOLIDS (άλλες επιχειρήσεις αναμένεται να συμπράξουν) καθώς και εξειδικευμένων επιστημόνων και εμπιρογνωμένων απο Βρυξέλλες (Γιώργος ΚΡΕΜΛΗΣ) και Αμερική (Κωνσταντίνος ΔΡΟΥΓΟΣ) δημιουργείται ο πυρήνας της επιχειρηματικής αξιοποίησης τών οργανικών καταλοίπων /προιόντων που θα διεκδικήσει την αξιοποίηση των ρευμάτων οργανικής ύλης - στόχο στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.


Innopolis in the framework of Project SYMBIOSIS which is implemented within the INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Program "Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020", organized the first sensitization event entitled "Biowaste treatment and exploitation" which took place in Thessaloniki (Farm School AUTh), on 10/12/2018.

In the event were presented the Project and its main target / objectives, other related cross-border Projects and best practises of symbiotic platforms as the main target of the project is the symbiosis platform in order to be facilitated the maximum utilization of organic residues / products from all possible sources.

It is creating with the support of SEVE, Inter-Balkan Environmental Center and the participation of the companies REDESTOS, COMPOST LAB and BIOSOLIDS (other companies are expected to join) as well as specialiezed scientists and experts from Brussels (George Kremlis) and USA (Konstantinos Drougos) a core of business utilization of organic residues/products that will claim the utilization of organic streams in Northern Greece and the Balkans.

 

IMG 20181210 101106Χαιρετισμός-εισήγηση από τον κ. Πετρόπουλο, ομιλία του κ. Κρεμλή

 

IMG 20181210 114702Kαθηγητή κ. Ζαλίδη

Παρουσίαση: GREEN CREW Project, Interreg V-A Greece - Bulgaria 2014-2020

IMG 20181210 124632κ. Ντάβος

Παρουσίαση: LESS-WASTE-II Project CBC, Interreg - IPA CBC Greece - Albania 2014-2020

IMG 20181210 132448 κα. Τσώκου

Παρουσίαση: SYMBIOSIS Project, Interreg - IPA CBC Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia

IMG 20181210 132700κος. Γεντίμης

Παρουσίαση: BEST PRACTICES OF SYMBIOTIC PLATFORMS

 drougos22

Παρουσίαση κ. Δρούγου  

 

mihou

Ομιλία κα. Μίχου-COMPOSTLAB

Παρουσίαση: Compost Lab Presentation

IMG 20181210 151948κος. Παπαγεωργίου

Παρουσίαση: BIOSOLIDS

 extra1

Στο πάνελ από αριστερά προς δεξιά: κος Δρούγος, κος Ζαλίδης, κα Στεφανίδη (ΡΕΔΑΙΣΤΟΣ)

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr