Στο πλαίσιο του διακρατικού έργο έργου GIFT 2.0 η InnoPolis, ένας από τους Έλληνες εταίρους του έργου, διοργανώνει ROAD SHOW από τις 16 Νοεμβρίου έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2015, στις Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων & Ηπείρου, με στόχο μέσα από μια σύντομη προσωπική ενημέρωση (10-15 λεπτά) να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις στον χώρο τους για τα οφέλη από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.

Το έργο GIFT 2.0 στοχεύει στην ανάδειξη τρόπων ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου και των εμπλεκόμενων Περιφερειών της Ελλάδας & Ιταλίας, μέσω της από κοινού συντονισμένης διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών και των κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να προκύψουν νέες ροές κυκλοφορίας (συνδέσεις κοντινών αποστάσεων, γειτονικών περιοχών αλλά και μεγαλύτερων αποστάσεων) καθώς και να εδραιώσει την ανακατανομή των υφισταμένων με ένα βελτιστοποιημένο τρόπο, ελαχιστοποιώντας το κόστος.

Στα πλαίσια αυτά το GIFT 2.0 αναπτύσσει πιλοτικές εφαρμογές όπου τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεταφορών θα μπορούν να συνδεθούν και να αξιοποιήσουν υπηρεσίες που παρέχονται σχετικά με τη διευκόλυνση της διακίνησης αγαθών και επιβατών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, σε πρώτη φάση.

Περισσότερες πληροφορίες: innopolis.org/gift2

Koς Γεώργιος Σούλος, 26910 60427, soulos@innopolis.org

 

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr