Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου "Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing " το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020,

ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην CVR Vision and Reliability Ltd (www.cvrcy.eu) για το ποσό των 54.000,00 ευρώ.

Αικατερίνη Σωτηροπούλου,
Πρόεδρος.

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr