Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου SILVER WELLBEING

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020». 

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Silver Wellbeing

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου "Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing " το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020,

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr