Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο SYMBIOSIS

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT - SYMBIOSIS”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC PROGRAMME «Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020».

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Symbiosis

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου "Symbiotic Networks of Bio-waste Sustainable Management - Symbiosis" το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece - FYROM 2014-2020",

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr