ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓOΥ WELLFOOD

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό "WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT του έργου " PROMOTING FOOD INNOVATIΟN FOR WELLNESS IN THE ADRIATIC-WELLFOOD" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013" ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: WELLFOOD

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού InnoPolis ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “WELLBEING ITINERARIES and Quality Expert” ΤΟΥΕΡΓΟΥ: “WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA ADRIATIC CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013.

Call for expression of interest for staff under WELLFOOD project

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST for Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the IPA Adriatic Programme funded project: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic - Wellfood.

This call of expression of interest is published by Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic (WellFOOD)” funded by the IPA Adriatic Programme The aim of the call is to collect the expression of interest of individual experts who are willing to work as staff, at the offices of InnoPolis in Corfu and perform specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

Staff procurement under WELLFOOD project

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ WELLFOOD (CALL 30/08/2013)

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό "“ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic, IPA ANDRIATIC - 2°ord./0083/0” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013" ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία RCI Research and Consultancy Institute Ltd  που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr