ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓOΥ WELLFOOD

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό "WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT του έργου " PROMOTING FOOD INNOVATIΟN FOR WELLNESS IN THE ADRIATIC-WELLFOOD" που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013" ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: WELLFOOD

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού InnoPolis ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “WELLBEING ITINERARIES and Quality Expert” ΤΟΥΕΡΓΟΥ: “WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA ADRIATIC CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013.

Call for expression of interest for staff under WELLFOOD project

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST for Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the IPA Adriatic Programme funded project: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic - Wellfood.

This call of expression of interest is published by Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic (WellFOOD)” funded by the IPA Adriatic Programme The aim of the call is to collect the expression of interest of individual experts who are willing to work as staff, at the offices of InnoPolis in Corfu and perform specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

Staff procurement under WELLFOOD project

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ WELLFOOD (CALL 30/08/2013)

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό "“ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic, IPA ANDRIATIC - 2°ord./0083/0” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013" ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία RCI Research and Consultancy Institute Ltd  που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "SENIOR-JUNIOR EXPERT" ΕΡΓΟΥ AWARD

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «”SENIOR EXPERT, JUNIOR EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AGRICULTURAL WASTE VALORISATION FOR A COMPETITIVE AND SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT-AWARD”» ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “SENIOR EXPERT, JUNIOR EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development, που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development - AWARD

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development - AWARD, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development, - Greece – Italy 2007 -2013”.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development, - Greece – Italy 2007 -2013”.

Notification Letter to Tenderers regarding AdriHealthMob call AHM-Ext.Totem_Software_23/05/2016

Notification Letter to Tenderers for AHM_EXT _TOTEM Software_23/05/2016 call for Expression of Interest
PROJECT Title:

"Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector- AdriHealthMob"

1.Publication Reference

AHM_EXT _TOTEM Software_23/05/2016

2.Publication date of the Notification Letter

<27/07/2016>

3. Number of applications received

<1>

4. Names of Tenderers applying for AHM_EXT _TOTEM Software_23/05/2016-Call for Expression of Interest

-1. CVR Vision & Reliability LTD

SUCCESSFUL TENDERER

CVR Vision & Reliability LTD is selected for external assistant with contract value 20.000,00euro till the project end,

We draw your attention to the legal remedies available to you to contest this decision.

Yours sincerely,

Katerina Sotiropoulou

President InnoPolis

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR EXTERNAL ASSISTANCE UNDER ADRIHEALTHMOB

Individual Experts or companies to be appointed for developing a software application for an interactive totem in the framework of the IPA ADRIATIC funded project: «Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector-AdriHealthMob».

1. Aim of the call
This call of expression of interest is published by InnoPolis – Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector-AdriHealthMob” funded by the IPA ADRIATIC Programme - Strategic.

The aim of the call is to collect the expression of interest of companies or individual experts which are willing to respond further to the detailed tender dossier (if short-listed) and bid for undertaking specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

Individuals or companies preliminarily interested should express their interest via either e-mail to the following address: innopolis@otenet.gr or post or by hand delivery to the following address: Iasonos and Sosipatrou 13, P.C. 49100 Corfu, tel: +30 26610 32428 fax: +30 2691062904/ e-mail: innopolis@otenet.gr till 23/06/2016. They should send a letter of interest as well as their profile with references related to the activities hereunder. Shortly after, InnoPolis will prepare a short list of suitable and interested companies / individuals who will be invited to participate in the second step of offering their services replying to a detailed tender dossier with Annexes which will be communicated to them.

For more information about the above call for tenders please visit the following link: AHM_Ext.Totem Software_Call

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AdriHealthMob

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ADRIATIC MODEL OF SUSTAINABLE MOBILITY IN THE HEALTH & CARE SECTOR” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013» ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

 

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

 

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

Notification Letter to Tenderers for AdriHealthMob Staff Call for Expression

PROJECT Title:

“Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector – AdriHealthMob”

1. Publication Reference:

<AdriHealthMob-Staff. 7/12/2015>

2. Publication Date of the Notification Letter:
<15/01/2016>

3. Number of Applicants received:

<2>

4. Names of Candidates applying for AdriHealthMob Call for Expression of Interest

-Alourda Eleni

-Abbrescia Fabio

 

SUCCESSFUL TENDERER:
1) Mr. Fabio Abbrescia is selected as Financial Manager with contract value of 1.963,00 Euro untill the project end.

 

Yours Sincerely,

 

Aikaterini Sotiropoulou
President InnoPolis

 

Notification Letter to candidates regarding AdriHealthMob call AHM_Ext.Meet. & Events_15/1/2014

Attn:

1. Ratio Technical Vocational Training Centre, 20 SP.Kyprianou,3070 Limassol,Cyprus
2. I-TENP TECHNOLOGIES, 4 Akti Kondyli str., 18545, Athens, Greece

Our ref: AHM-Ext. Meet. & Events_15/01/2014

INVITATION TO TENDER FOR «Individual Experts or companies to be appointed for performing meeting and events in the framework of the IPA Adriatic funded project: “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector- AdriHealthMob>Corfu, Greece.

We are pleased to inform you that you are invited to take part in the restricted tender procedure for the above contract. The complete tender dossier is attached to this letter.

It includes:

A. Instructions to tenderers- Please see the following link: AHM_Ext. Meet. & Events_Instructions to tenderers

B. Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:
I. General Conditions for service contracts
II. Terms of Reference. Please see the following link: AHM_Ext. Meet. & Events_ToRs
III. Organisation and Methodology (to be submitted by the tenderer using the template provided)
IV. Key experts (including templates for the summary list of key experts and their CVs)
V. Budget (to be submitted by the tenderer as the Financial offer using the template provided)
VI. Forms and other supporting documents
VII. Expenditure verification: Terms of Reference and Report of Factual Findings
C. Other information:
I. Shortlist notice
II. Administrative compliance grid
III. Evaluation grid
D. Tender submission form

For full details of the tendering procedures, please see the Practical Guide to contract procedures for EU external actions and its annexes, which may be downloaded from the following website: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm.

We look forward to receiving your tender before the deadline set in point 8 of the Instructions. Please send it to the address given in point 8. If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, indicating the reasons for your decision.

Yours sincerely,

Katerina SOTIROPOULOU
President InnoPolis

Notification Letter to candidates regarding AdriHealthMob call AHM_Ext.TECH_17/1/2014

Attn:

1. V.D International Consulting LTD, 32 Stasikratous str., 1st Floor, – Office 102, Nicosia, 1065, Cyprus
2. PAPADOPOULOS X. & SIA O.E, with the discrete title : LOADING Software Creations , 4, Akti Kondyli, 18545, Athens, Greece

Our ref: AHM-Ext. TECH_17/01/2014

INVITATION TO TENDER FOR «Individual Experts or companies to be appointed for supporting monitoring activities in the framework of the IPA Adriatic funded project: “AdriHealthMob: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector”>Corfu, Greece.

We are pleased to inform you that you are invited to take part in the restricted tender procedure for the above contract. The complete tender dossier is attached to this letter.

It includes:

A. Instructions to tenderers- Please see the following link: AHM_Ext. TECH_Instructions to tenderers

B. Draft Contract Agreement and Special Conditions with annexes:
I. General Conditions for service contracts
II. Terms of Reference. Please see the following link: AHM_ToRs_EXT. TECH
III. Organisation and Methodology (to be submitted by the tenderer using the template provided)
IV. Key experts (including templates for the summary list of key experts and their CVs)
V. Budget (to be submitted by the tenderer as the Financial offer using the template provided)
VI. Forms and other supporting documents
VII. Expenditure verification: Terms of Reference and Report of Factual Findings
C. Other information:
I. Shortlist notice
II. Administrative compliance grid
III. Evaluation grid
D. Tender submission form

For full details of the tendering procedures, please see the Practical Guide to contract procedures for EU external actions and its annexes, which may be downloaded from the following website: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm.

We look forward to receiving your tender before the deadline set in point 8 of the Instructions. Please send it to the address given in point 8. If you decide not to submit a tender, we would be grateful if you could inform us in writing, indicating the reasons for your decision.

Yours sincerely,

Katerina SOTIROPOULOU
President InnoPolis

Notification Letter to Tenderers for AHM_Ext.TECH_17/1/2014 call for Expression of Interest

Notification Letter to Tenderers for AHM_Ext. TECH_17/01/2014 call for Expression of Interest
PROJECT Title:

"Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector- AdriHealthMob"

1.Publication Reference

AHM_Ext. TECH_17/01/2014

2.Publication date of the Notification Letter

<03/04/2014>

3. Number of applications received

<1>

4. Names of Tenderers applying for AHM_Ext. TECH_17/01/2014-Call for Expression of Interest

-1. V.D International Consulting LTD

 

SUCCESSFUL TENDERER

V.D International Consulting LTD is selected for external assistant with contract value 48.700,00euro till the project end,

We draw your attention to the legal remedies available to you to contest this decision.

 

Yours sincerely,

Katerina Sotiropoulou

President InnoPolis

Notification Letter to Tenderers for AHM_Ext. Meet. & Events call for Expression of Interest

Notification Letter to Tenderers for AHM_Ext. Meet. & Events_15/01/2014 call for Expression of Interest
PROJECT Title:

"Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector- AdriHealthMob"

1.Publication Reference

AHM_Ext. Meet. & Events_15/01/2014

2.Publication date of the Notification Letter

<26/03/2014>

3. Number of applications received

<1>

4. Names of Tenderers applying for AHM_Ext. Meet. & Events_15/01/2014-Call for Expression of Interest

-1. Ratio Technical Vocational Training Centre

SUCCESSFUL TENDERER

Ratio Technical Vocational Training Centre is selected for external assistant with contract value 18.000,00euro till the project end,

We draw your attention to the legal remedies available to you to contest this decision.

 

Yours sincerely,

Katerina Sotiropoulou

President InnoPolis

Service Contract Shortlist Notice_AHM_Ext. Meet. & Events_15/1/2014

SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
< “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector”.

1. Publication reference
< AdriHealthMob-Ext. Meet& Events15/01/2014>
2. Publication date of the contract notice
< 20/02/2014 >
3. Lot number and lot title
< One lot: Individual Experts or companies to be appointed for performing meeting and events in the framework of the IPA Adriatic funded project: “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector- AdriHealthMob”.
4. Procedure
< Restricted >
5. Number of applications received
< 2 >
6. Names of short-listed Candidates

1. Ratio Technical Vocational Training Centre, 20 SP.Kyprianou,3070 Limassol,Cyprus
2. I-TENP TECHNOLOGIES, 4 Akti Kondyli str., 18545, Athens, Greece
B Any tenders from tenderers comprising legal entities other than those mentioned in the short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

Call for expression of interest for external services-Meet. & Events under AdriHealthMob project

Individual Experts or companies to be appointed for organizing meetings and events in the framework of the IPA ADRIATIC funded project: «Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector-AdriHealthMob»

1. Aim of the call
This call of expression of interest is published by InnoPolis – Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector-AdriHealthMob” funded by the IPA ADRIATIC Programme - Strategic.

The aim of the call is to collect the expression of interest of companies or individual experts which are willing to respond further to the detailed tender dossier (if short-listed) and bid for undertaking specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

Individuals or companies preliminarily interested should express their interest via either e-mail to the following address: innopolis@otenet.gr or post or by hand delivery to the following address: Iasonos and Sosipatrou 13, P.C. 49100 Corfu, tel: +30 26610 32428 fax: +30 2691062904/ e-mail: innopolis@otenet.gr till 19/02/2014. They should send a letter of interest as well as their profile with references related to the activities hereunder. Shortly after, InnoPolis will prepare a short list of suitable and interested companies / individuals who will be invited to participate in the second step of offering their services replying to a detailed tender dossier with Annexes which will be communicated to them.

For more information abou the call for proposals please visit the following link: AHM_Call for expr. of interest_Meetings & Events

Call for expression of interest for external services under AdriHealthMob project

Individual Experts or companies to be appointed for supporting monitoring activities in the framework of the project «AdriHealthMob: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector», under IPA ADRIATIC Programme

1. Aim of the call

This call of expression of interest is published by InnoPolis in the framework of the implementation of the project called “AdriHealthMob: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector” funded by the IPA ANDRIATIC Programme.

The aim of the call is to collect the expression of interest of companies or individual experts which are willing to respond further to the detailed tender dossier (if short-listed) and bid for undertaking specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

Individuals or companies preliminarily interested should express their interest via either e-mail to the following address: innopolis@otenet.gr or post or by hand delivery to the following address Iasonos & Sosipatrou 13, P.C. 49100, Corfu, till 21/2/2014. They should send a letter of interest as well as their profile with references related to the activities hereunder. Shortly after, InnoPolis will prepare a short list of suitable and interested companies / individuals (no less than 3) who will be invited to participate in the second step of offering their services replying to a detailed tender dossier with Annexes which will be communicated to them.

For more information about this call please visit the following link: AHM-Call for expression of interest for external assistance

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AdriHealthMob

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013.

Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών) της υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών του “Senior Technical Expert” του έργου “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector” για την περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης έως τo πέρας έργου (31/03/2016).

O προϋπολογισμός του έργου είναι 36.600 Ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 85% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Tρίτη 17 Μαρτίου 2015, Ώρα 17:00 το απόγευμα ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Παραρτήματος του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ Αίγιο: +30 26910 60427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: innopolis@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να παραληφθούν στα γραφεία του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) (Ιάσωνος και Σωσιπάτρου 13, 49100 Κέρκυρα, τηλ./φαξ: Κέρκυρα: +30 26610 32428/κιν.: 693-723.85.81 e-mail: innopolis@otenet.gr), μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015, Ώρα 14:00 το μεσημέρι και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αναλυτικό τεύχος της συγκεκριμένης προκήρυξης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Service Contract Shortlist Notice_AHM_TECH_17/1/2014

SERVICE CONTRACT SHORTLIST NOTICE
< “AdriHealthMob: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector ” >.

1. Publication reference
< AHM_TECH _17/01/2014>
2. Publication date of the contract notice
< 24/02/2014 >
3. Lot number and lot title
< One lot: Individual Experts or companies to be appointed for supporting monitoring activities in the framework of the IPA Adriatic funded project: “AdriHealthMob: Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector” >.
4. Procedure
< Restricted >
5. Number of applications received
< 2 >
6. Names of short-listed Candidates

1. V.D International Consulting LTD, 32 Stasikratous str., 1st Floor, – Office 102, Nicosia, 1065, Cyprus
2. PAPADOPOULOS X. & SIA O.E, with the discrete title : LOADING Software Creations , 4, Akti Kondyli, 18545, Athens, Greece

B Any tenders from tenderers comprising legal entities other than those mentioned in the short-listed application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Short-listed candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διεθνή διαγωνισμό “Ανοιχτή διαδικασία για την υπηρεσία υποστήριξης των Πιλοτικών Έργων με εστίαση στα Ελληνικά Πιλοτικά έργα, στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου GIFT 2.0- Greece Italy Facilities Transport 2.0, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Strategic Greece – Italy 2007 -2013” ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD, τη μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis- Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό στα πλαίσια του έργου GIFT 2.0 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία.

Παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓ. GIFT 2.0

Notification Letters to Tenderers regarding GIFT 2.0 call Ext.Equip_01/04/2015

Notification Letter to Tenderers for GIFT 2.0_Ext.Equip_1/4/2015 call for Expression of Interest

Project Title:

"GREECE - ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 – GIFT 2.0”

1. Publication Reference
GIFT 2.0_Ext_1/4/2015

2. Publication date of the Notification Letter
05/05/2015

3. Number of applications received
<1>

4. Names of Tenderers applying for GIFT 2.0_Ext_1/4/2015 call for expression of interest
-PC TECHNICS

SUCCESSFUL TENDERER
PC TECHNICS is selected for the supply and delivery of equipment with contract value 10.766,19euro.

We draw your attention to the legal remedies available to you to contest this decision.

Yours sincerely,

Aikaterini Sotiropoulou
President InnoPolis

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport, - Strategic Greece – Italy 2007 -2013”

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport - StrategicGreeceItaly 2007 -2013”.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 - GIFT 2.0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 - GIFT 2.0, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013».

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «ΠΡΟΣΛΗΨΗ SENIOR EXPERT» (ΚΩΔ. GIFT 2.0 – 22/12/2014)” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “GIFT 2.0 - Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ−ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013» ο κ. Σωτήριος Μπέτσος προσλαμβάνεται στη θέση του Senior Expert για το παραπάνω έργο.

Εκ μέρους της InnoPolis

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

GIFT 2.0 Call for expression of interest- staff

Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 funded project: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 – GIFT 2.0.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Ενέργειες που αφορούν σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του έργου GIFT 2.0: στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμο: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Training

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Προωθητικές Ενέργειες που αφορούν στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμo: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Comm

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για ενέργειες που αφορούν στο τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο του έργου GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Technical

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (ΚΩΔ. GIFT 2.0 – 22/07/2013)” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “GIFT 2.0 - Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ−ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013» ο κ. Άγγελος Θεοδωρακόπουλος προσλαμβάνεται στη θέση του διοικητικού προσωπικού για το παραπάνω έργο.

Εκ μέρους της InnoPolis

 

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

GIFT 2.0 Call for expression of interest- staff

Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 funded project: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 – GIFT 2.0.

This call of expression of interest is published by Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (GIFT 2.0)” funded by the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013. The aim of the call is to collect the expression of interest of individual experts who are willing to work as staff, at the offices of InnoPolis in Corfu and perform specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

For more information please visit the following link: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ GIFT 2.0-22-07-2013

PASSAGE: Αποτελέσματα διαγωνισμού εξωτερικές υπηρεσίες - Κατακύρωση

Kατόπιν αξιολόγησης των προσφορών για το έργο εξωτερικής βοήθειας: «Εξωτερικές Υπηρεσίες για το έργο Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, «INTERREG EUROPE 2014-2020» από την αρμόδια επιτροπή, νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται η εταιρεία HYDRAULIS ANAPTYKSIAKI Ltd.

Προκήρυξη για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου PASSAGE

Η InnoPolis-Centre for Innovation and Culture ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου «EXTERNAL EXPERTISE SERVICES FOR THE PROJECT “PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW-CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGIONS – PASSAGE”, INTERREG EUROPE PROGRAMME» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions - PASSAGE» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INTERREG EUROPE 2014-2020»

Περίληψη

Αναλυτικό τεύχος προκήρυξης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οικονομική, τεχνική, διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων.

Η INNOPOLIS (www.innopolis.org) στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος οικονομικής, τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης για το γραφείο του Αιγίου (ή με τηλεργασία).

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο SYMBIOSIS

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT - SYMBIOSIS”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC PROGRAMME «Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020».

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Symbiosis

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου "Symbiotic Networks of Bio-waste Sustainable Management - Symbiosis" το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece - FYROM 2014-2020",

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου SILVER WELLBEING

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020». 

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Silver Wellbeing

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου "Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area - Silver Wellbeing " το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020,

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr