ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διεθνή διαγωνισμό “Ανοιχτή διαδικασία για την υπηρεσία υποστήριξης των Πιλοτικών Έργων με εστίαση στα Ελληνικά Πιλοτικά έργα, στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου GIFT 2.0- Greece Italy Facilities Transport 2.0, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Strategic Greece – Italy 2007 -2013” ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD, τη μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί τους όρους της προκήρυξης.

Η Πρόεδρος της InnoPolis,

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

GIFT 2.0 RoadShow 16-17/12/2015

GIFT 2.0 RoadShow 16-17/12/2015.                                   

16/12/2015 Agrinio

17/12/2015 Mesolonghi and Nafpaktos

GIFT 2.0 Training Day

GIFT 2.0 Training Day
07 Δεκεμβρίου 2015
Department of Business Administration (MBA) , University of Patras

GIFT 2.0 Training Day

GIFT 2.0 Training Day / 02 Δεκεμβρίου 2015
Computer Engineering & Informatics Department, University of Patras

GIFT 2.0 Training Day

GIFT 2.0 Training Day / 24 Νοεμβρίου 2015

ΤΕΙ Δυτ Ελλάδος, Αμαλιάδα (Technological Educational Institute of Western Greece, Amaliada)

GIFT2.0: Ομάδα Εστίασης (Focus Group), Ιωάννινα, 17/11/2015

Στα πλαίσια του διακρατικού έργο έργου GIFT 2.0, η InnoPolis, ένας από τους Έλληνες εταίρους του έργου, διοργανώνει ROAD SHOW από τις 16 Νοεμβρίου έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2015, στις Περιφέρειες Δ.Ελλάδας, Ιονίων Νήσων & Ηπείρου, με στόχο να αναδείξει τα οφέλη από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. Πρώτος σταθμός ήταν τα Ιωάννινα όπου στις 17 Νοεμβρίου 2015, δημιουργήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου, Ομάδα Εστίασης (Focus Group), όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες και οι προοπτικές που προκύπτουν από την χρήση της πλατφόρμας και των εργαλείων της, στους τομείς του Τουρισμού και των Μεταφορών.

GIFT2.0: Roadshow

Στο πλαίσιο του διακρατικού έργο έργου GIFT 2.0 η InnoPolis, ένας από τους Έλληνες εταίρους του έργου, διοργανώνει ROAD SHOW από τις 16 Νοεμβρίου έως και το τέλος Δεκεμβρίου 2015, στις Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων & Ηπείρου, με στόχο μέσα από μια σύντομη προσωπική ενημέρωση (10-15 λεπτά) να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις στον χώρο τους για τα οφέλη από τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί.

Το έργο GIFT 2.0 στοχεύει στην ανάδειξη τρόπων ανάπτυξης της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου και των εμπλεκόμενων Περιφερειών της Ελλάδας & Ιταλίας, μέσω της από κοινού συντονισμένης διαχείρισης των υφιστάμενων υποδομών και των κοινών υπηρεσιών, προκειμένου να προκύψουν νέες ροές κυκλοφορίας (συνδέσεις κοντινών αποστάσεων, γειτονικών περιοχών αλλά και μεγαλύτερων αποστάσεων) καθώς και να εδραιώσει την ανακατανομή των υφισταμένων με ένα βελτιστοποιημένο τρόπο, ελαχιστοποιώντας το κόστος.

Στα πλαίσια αυτά το GIFT 2.0 αναπτύσσει πιλοτικές εφαρμογές όπου τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεταφορών θα μπορούν να συνδεθούν και να αξιοποιήσουν υπηρεσίες που παρέχονται σχετικά με τη διευκόλυνση της διακίνησης αγαθών και επιβατών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, σε πρώτη φάση.

Περισσότερες πληροφορίες: innopolis.org/gift2

Koς Γεώργιος Σούλος, 26910 60427, soulos@innopolis.org

 

Pilot project of interest to Tourist enterprises in Patras, Ancient Olympia, Nafpaktos, Aegialia

Το έργο GIFT 2.0 ακολουθώντας τις Ευρωπαϊκές οδηγίες που εκφράζονται από την Λευκή Βίβλο στις Συγκοινωνίες (COM2011/144), την Ψηφιακή Ατζέντα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία EU 40/2010, στοχεύει στην προαγωγή τρόπων ανάπτυξης της Μακρο-περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτνιάζουσες περιφέρειες της Ελλάδος και της Ιταλίας. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω μίας από κοινού συντονισμένης διαχείρισης των υπαρχουσών υποδομών και των κοινών υπηρεσιών για την υιοθέτηση νέων κυκλοφοριακών ροών (κοντινών συνδέσεων, γειτονικών περιοχών και μεγαλύτερων αποστάσεων). Επιπλέον, επιχειρείται να βελτιστοποιηθούν οι υπάρχουσες ροές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο το GIFT 2.0 αναπτύσσει πιλοτική εφαρμογή, στην οποία επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα θα μπορούν να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους σε όσους/ες μετακινούνται μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας.

Δείτε την παρουσίαση και ένα demo της πιλοτικής εφαρμογής. Συμπληρώστε και υπογράψτε την Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στείλτε την (σκαναρισμένη) στην ηλ. διεύθυνση: soulos@innopolis.org ή ταχυδρομήστε την στη διεύθυνση: INNOPOLIS, Πλάτωνος 33, Αίγιο 25100.

Περισσότερες πληροφορίες: Koς Γεώργιος Σούλος, 26910 60427 και στο innopolis.org/gift2.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis- Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό στα πλαίσια του έργου GIFT 2.0 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία.

Παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓ. GIFT 2.0

Notification Letters to Tenderers regarding GIFT 2.0 call Ext.Equip_01/04/2015

Notification Letter to Tenderers for GIFT 2.0_Ext.Equip_1/4/2015 call for Expression of Interest

Project Title:

"GREECE - ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 – GIFT 2.0”

1. Publication Reference
GIFT 2.0_Ext_1/4/2015

2. Publication date of the Notification Letter
05/05/2015

3. Number of applications received
<1>

4. Names of Tenderers applying for GIFT 2.0_Ext_1/4/2015 call for expression of interest
-PC TECHNICS

SUCCESSFUL TENDERER
PC TECHNICS is selected for the supply and delivery of equipment with contract value 10.766,19euro.

We draw your attention to the legal remedies available to you to contest this decision.

Yours sincerely,

Aikaterini Sotiropoulou
President InnoPolis

GIFT 2.0: München transport logistic 2015

“Gift 2.0 - Greece Italy Facilities for Transport 2.0” project with project partners Region of Apulia, Province of Bari, University of Salento-Center for Business Innovation, Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Agriculture of Bari, InnoPolis-Centre for Innovation and Culture, Region of Western Greece, University of Patras, Chamber of Ioannina, Chamber of Achaia and Province of Barletta-Andria-Trani, will participate in the Transport Logistic International Exhibition for Logistics, Mobility, IT and Supply Chain Management, Messe München 2015 – transport logistic 2015 (Munich - GERMANY), 5-8/5/2015, in order to promote the new traffic flows and the creation of an informative hub centre.

See the transport logistic 2015 videopreview:

 

 


Δημοσιεύσεις στον τύπο / Press releases:

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport, - Strategic Greece – Italy 2007 -2013”

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0: Greece – Italy Facilities for Transport - StrategicGreeceItaly 2007 -2013

Αντικείμενο του έργου

Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή εταιρείες ή συμπράξεις εταιρειών)της υλοποίησης του τεχνικού και επιστημονικού αντικειμένου του έργου για την περίοδο από την υπογραφή της Σύμβασης έως τoπέρας έργου (31/08/2015).

O προϋπολογισμός του έργου είναι 56.300,00 ευρώ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργοχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 25%.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2015, Ώρα 14:00 το απόγευμα ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Παραρτήματος του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) (Πλάτωνος 33, 25100 Αίγιο, τηλ Αίγιο: +30 26910 60427 φαξ: 26910-62.904/ e-mail: innopolis@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του Κέντρου Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) (Ιάσωνος και Σωσιπάτρου 13, 49100 Κέρκυρα, τηλ./φαξ: Κέρκυρα: +30 26610 32428/κιν.: 693-723.85.81 e-mail: innopolis@otenet.gr), μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, Ώρα 14:00το μεσημέρι και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος)

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis), δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από τη προσφορά είναι τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδεθεί άμεσα με τα καταγεγραμμένα στην σύμβασή του και θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο 693-723.85.81 e-mail: innopolis@otenet.gr), αρμόδια κα Αικατερίνη Σωτηροπούλου (Ιάσωνος και Σωσιπάτρου 13, 49100 Κέρκυρα), καθώς και στον ιστοχώρο του Κέντρου, innopolis.org. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης προκήρυξης, το αναλυτικό τεύχος της οποίας μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚ. GIFT-EXT. TECH

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 - GIFT 2.0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 - GIFT 2.0, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013»

O οργανισμός InnoPolis - Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “Supply and delivery of 2 tablets, 1 scanner, 3 notebooks and required software in the frame of the STRATEGIC GREECE – ITALY 2007 -2013 funded project: GREECE - ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 – GIFT 2.0”.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015, Ώρα 11:00 το μεσημέρι ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του οργανισμού InnoPolis (Ιάσωνος & Σωσιπάτρου 13, 49100, Κέρκυρα, e-mail: innopolis@otenet.gr), με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα πρέπει να παραληφθούν από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού InnoPolis μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, ώρα 17:00 και μπορούν να υποβληθούν τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (επίσημη γλώσσα του Προγράμματος).

O οργανισμός InnoPolis δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν. Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί ανάδοχος. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό αυτό. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από τη προσφορά είναι τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η πληρωμή του Αναδόχου θα συνδεθεί άμεσα με τα καταγεγραμμένα στην σύμβασή του και θα συγκεκριμενοποιηθεί κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο 693-723.85.81 e-mail: innopolis@otenet.gr), αρμόδια κα Αικατερίνη Σωτηροπούλου, καθώς και στον ιστοχώρο του οργανισμού, www.innopolis.org. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι παραλήπτες της συγκεκριμένης προκήρυξης. Για περισσότερεες πληροφορίες δείτε: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης

 

Αίγιο, 01/04/2015
Αικατερίνη Σωτηροπούλου
Πρόεδρος InnoPolis

GIFT 2.0: International Exhibition in Moscow

Innopolis and GIFT 2.0 project participated in Moscow International Travel & Tourism / MITT, 18-21 March, 2015, Expocentre, Moscow, Russia.

GIFT 2.0 Stand is B143 Pavilion 2 Hall 1.

Getting to the Expocentre  
Address: Krasnopresnenskaya naberezhnaya, 14, Moscow, Russia 
Nearest metro station is Vystavochnaya on the Filevskaya line (50m from Expocentre's west entrance).

Tourist pilots presentation

Questionnaire

Attachments:
Download this file (mitt2015_press release_1.pdf)Δελτίο τύπου[ ]230 kB

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «ΠΡΟΣΛΗΨΗ SENIOR EXPERT» (ΚΩΔ. GIFT 2.0 – 22/12/2014)” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “GIFT 2.0 - Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ−ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013» ο κ. Σωτήριος Μπέτσος προσλαμβάνεται στη θέση του Senior Expert για το παραπάνω έργο.

Εκ μέρους της InnoPolis

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

GIFT 2.0 Call for expression of interest- staff

Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 funded project: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 – GIFT 2.0.

Aim of the call
This call of expression of interest is published by Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (GIFT 2.0)” funded by the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013. The aim of the call is to collect the expression of interest of individual experts who are willing to work as staff, at the offices of InnoPolis in Corfu and perform specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

 

For more information please visit:

Call for Expression of Interest

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ GIFT 2.0 - 22/12/2014

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0 ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για ενέργειες που αφορούν στο τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο του έργου GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Technical

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» (ΚΩΔ. GIFT 2.0 – 22/07/2013)” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “GIFT 2.0 - Greece-Italy Facilities for Transport 2.0” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛΑΔΑ−ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013» ο κ. Άγγελος Θεοδωρακόπουλος προσλαμβάνεται στη θέση του διοικητικού προσωπικού για το παραπάνω έργο.

Εκ μέρους της InnoPolis

 

Αικατερίνη Σωτηροπούλου

GIFT 2.0 Call for expression of interest- staff

Individual Experts to work as staff at the offices of Innopolis, Corfu - Greece, in the framework of the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 funded project: Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 – GIFT 2.0.

This call of expression of interest is published by Centre for Innovation and Culture (InnoPolis) in the framework of the implementation of the project called “Greece – Italy Facilities for Transport 2.0 (GIFT 2.0)” funded by the European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013. The aim of the call is to collect the expression of interest of individual experts who are willing to work as staff, at the offices of InnoPolis in Corfu and perform specific tasks for the successful implementation of the project’s activities that are detailed here below.

For more information please visit the following link: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ GIFT 2.0-22-07-2013

Offices

Thessaloniki

(Building Atlantis - THERMI 2)

S. Kazantzidi Street – 2nd floor

9th Km Thessaloniki-Thermi

GR-57001 Thessaloniki, GREECE

P: +30 2310 478706

innopolis@otenet.gr

Corfu

Skripero

49083 Corfu, GREECE

P: +30 26610 32428

M: +30 6937 238581

innopolis@otenet.gr

Aegion

33, Platonos

25100 Aegion, GREECE

P: +30 26910 60427

innopolis@otenet.gr

Samos

Ireon of Pythagorion

83103, Samos, GREECE

P: +30 22730 95333

innopolis@otenet.gr